woensdag 31 januari 2018

Helma & Selma & Flying Dutchmen olv Mathieu Niens - Music music music (1950) (Olympia 5595 mtx 13113) (78rpm)

Het duo Helma en Selma is begonnen in 1950. Dit Limburgse duo heeft in haar lange bestaan één Helma gehad, maar liefst vier Selma's.
De eerste bezetting bestond uit twee zeer jeugdige meisjes, nl. Helma Niens en Geertruida Jansen. De laatste ging in 1954 met haar zuster Mieke verder als De Selvera's en werd bekend als Zus Selvera.

Helma & Selma & Flying Dutchmen olv Mathieu Niens - Music music music


Geen opmerkingen:

Een reactie posten